• Wou bleiwen déi serieux Denkustéiss a punkto bezuelbar Wunnengen? Präisser vun den Immobilië sinn der Partei ëmmer nach net gehéier. Säit Joerzéngten gëtt vun der Regierung a vun alle Parteien hei am Land eng finanziell Immobilienmaartännerung versprach. Leider ass bis haut vun dëse Verspriechen absolut näischt ze gesinn. Mir fuerderen eis iwwerzeideg Regierung op, déi inakzeptabel Wunnengsproblemer an de Greff ze kréien.


    Mir brauche méi Sozialwunnengen an deem och Accessibilitéit vereinfacht gëtt. Wunnengen déi op laanger Zäit eidel stinn, mussen onbedéngt méi staark besteiert ginn. Zousätzlech brauche mir onkomplizéiert Hëllefsleeschtungen am Kontext déi fir jonk Familljen an Eenzelpersoune bei der Immobilienverscholdung, den Immobilien-Akafsgarantien an de Loyerskautiounen. Och d’Agencekautioune mussen un dee finanziell Méiglechkeete vu de Leit ugepasst ginn.


    Ze bedenken sinn och bezuelbar Wunnengen fir déi Léit, déi en RMG / REVIS, Léit déi eng Pensioun kréien a fir Léit déi Gesonndheetlech ageschränkt sinn.