Maskéiert Bildungspolitik

  • De Lëtzebuerger Schoulsystem ass an deene leschte Jore kapott reforméiert ginn. Eis Kanner sinn d'Versuchskanéngecher vun neier Pädagogikexperimenter. Dat muss ophalen, well de Niveau vun de schoulesche Leeschtungen hellt säit Joren of. Déi aktuell Bildungspolitik well dat alles maskéieren. Dobäi wier et esou einfach Schoul ze packen. Op d'Leeschtung muss en uecht ginn, genau esou wéi op en differenzéierte Schoul System.


    D'Elteren hunn eng Flicht a mussen erëm hier Erzéihungsoffensiv kréien a net de Staat. Och an der Schoul funktionéiert et net ouni Autoritéit. Schoule mussen sech erëm kënne konsolidéieren an de Schoulmeeschter muss méi Autoritéit zougesprach kréien. Si musse méi Verantwortungsvoll mat Schüler ëmgoen.