Parteigeschicht

Foto: www.pixabay.com

ZESUMMEFAASSUNG VUN DER PARTEIGESCHICHT

Statistik 2018 - 2019


BEZIERKER SEKTIOUNEN ORGANISATIOUNEN AARBECHTSGRUPPEN
2 5 2 1


Chronik no Joreszuehlen


2018
20.06.2018 Kollegiaalt Treffen fir d'Iddi vun enger politescher Partei em zesetzen.
30.06.2018 De Ronald Mordiconi, Jim Weiland, Isidore Ramos a Brenda Mordiconi stellen d'Sozialliberal Partei Lëtzebuerg zesummen.
30.06.2018 Statute gi vun de véier Parteigrënner virbereed.
30.06.2018 D' Websäit vun der Partei http://www.sozialliberal.lu gëtt verëffentlecht.
06.09.2018 Déi offiziell Grënnungsversammlung vun der Partei.
06.09.2018 Statuten an de Logo gi vun de Grënnungsmemberen unerkannt a Ënnerschriwwen.
06.09.2018 SLPL wielt zu Esch-Uelzecht de Ronald Mordiconi zu hirem Parteipresidenten, de Jim Weiland zu hirem Vizepräsident, den Isidore Ramos zum Generalsekretär a Brenda Mordiconi zur Generalcaissière.2019
17.06.2019 De Jim Weiland hued leider missten, Krankheetshalber, säin Posten als Vizepresident ofginn.
20.06.2019 Bis zur Generalversammlung iwwerhellt den Här Mario May den Posten als Vizepräsident.