Sozialliberal Partei Lëtzebuerg

Virwuert

ENG LIBERAL ÄNTWERT OP ENG SOZIAL FROKloerheet


Plot Iech net laang erëm mat wichtege politeschen, kulturellen a gesellschaftlech Entscheedungen. Transparenz schaffe wou Vertuschunge floréieren, Wichteges vum Onwichtegem ze trennen an Zesummenhäng ze erklären ass d'Aufgab vu Politik, Medien a Schoul.

Vertrauen


Politik bestëmmt all Institutiounen, Prozesser, Praktiken an Inhalter, déi d'Ariichtung a Stéierung vu Staat a Gesellschaft am Ganzen betreffen. An der Politik gëtt Vertrauen doduerch strapazéiert, dass méi ugekënnegt gëtt wéi agehale ka ginn. Dës politesch Astellung musse mir ëmänneren!

Matschaffen


Fir en Erfolleg vun eiser Partei an eiser politescher Aarbecht ass är Mataarbecht wichteg. Ween virun an enger fräier an toleranter Gesellschaft liewe wëll, muss kënnen erklären. Mir brauchen är Iddien a politesch Hëllef. Schafft mat eis a fir eis Zukunft.


Parteimatdeelung

Oppene Bréif

Medienmatdeelung


Eng Partei fir dech

MAT EIS ARGUMENTÉIEREN, DISKUTÉIEREN AN DEBATTÉIEREN