Den Här Mario May ass néie Vizepresident vun der SLPL

Foto: Copyright SLPL

Den Här Mario May trëtt dësem Amt voller Hoffnung, Vertrauen, Mutt a vill Freed un. Hien well d'Partei an eng politesch Zukunft mam villen Ideeën begleeden. Den Här Mario May wäert dat politescht Amt fir de Moment provisoresch ausüben. De neie Poste gëtt formell an der nächster Generalversammlung décidéiert.