Onwiedere an Tornado a Lëtzebuerg. D'SLPL hëlleft mat.

D'Sozialliberal Partei Lëtzebuerg hëlleft mat. D'Solidaritéit an Humanistesch Hëllef ass fir eis eppes Normales. Et si schrecklech Biller déi en hei zu Lëtzebuerg esou gutt wéi net gewinnt ass. Aktuell si laut der Press 80 bis 100 Haiser onbewunnbar. D'Arméi ass mobiliséiert ginn, fir a béide Gemengen ze hëllefen.


Als Partei huele mir keng Geldspenden / Don un (mat Geld ass de Léit do net direkt gehollef.) , dofir sinn déi zoustänneg ASBlen ( humanistesch Organisatiounen ), Assurancen a Gemengen an de Staat zoustänneg! D'Sozialliberal Partei hëlleft an hellt just Sachspenden ouni Géigeleeschtung vu Geld un, déi dann den Concernéierten ze gutt kommen. D'SLPL huet eng Flicht, well sech net profiléiere mee de Concernéierten an dëser schlëmmer Kris hëllefen.


D'Sozialliberal Partei seet der CGDIS, der Hotline, de Gemengen an all deenen aneren e grousse Merci dass se eis Hëllef unhuelen.


Bei weidere Froe kënnt dir och d'Sozialliberal Partei um 26 53 08 84 oder um 661 503 365 kontaktéieren.

    Kommentare