Post-pandemeschen devitaliséierte Schoulsystem

Foto: pixabay.com

Wärend der Pandemie déi duerch de COVID-19 ausgeléist ginn ass, si net nëmmen d’Wirtschaft, Finanzen a Gesellschaft Knockout geluecht ginn, mee gläichzäiteg sinn och sämtlech Coursen, Enseignementer a Scolaritéit am ganze Schoulsystem sensibel perturbéiert. Devitaliséiert Studenten a Schüler mat an ouni Migratiounshannergrond wäerten elo nach méi Ongläichheet am Schoul- a Bildungssystem erleiden. Niewent de systemrelevanten Eltere sinn et och vulnerabel Kanner déi am meeschte wärend a no der Kris ze verléieren hunn. Mir sinn eis am Kloren dass dat keng Erliichterung fir eng post-pandemesch Politik ass.


Och wann vill Studenten a Schüler elo duerch dat digitaalt léieren e bëssche méi Selbstsécherheet a Selbstverständlechkeet kritt hunn oder deelweis selbstänneg gi sinn, muss d’Sozialliberal Partei Lëtzebuerg feststellen, dass déi verschidde Mesuren net adequat sinn, respektiv dem Student oder Schüler e korrekte Suivi garantéieren.


D’Sozialliberal Partei Lëtzebuerg ass der Meenung dass d’Recht op Schoul, d’Recht op Bildung, d’Recht op Betreiung an d’Encadrement a kengem Moment vernoléissegt däerf ginn. Ob dëst Joer den regulären a gewéinleche Schoulbetrib no der Summervakanz wäert stattfannen oder méiglech ass, ass op Grond vun der prekärer Situatioun méi wéi a Fro gestalt. Déi sozial Distanz a Sécherheetsmesure kennen an dësem Kontext kaum agehale ginn.


An dësem Kontext wëlle mir gär déi folgend Froe stellen:

  1. Wéi gesäit Konzept an d’Richtlinne fir d’Rentrée Scolaire am September aus?
  2. Kenne Präsenzcoursen och an Zukunft enk mat dem digitale léiere verknëppt ginn?
  3. Wat fir Ressource kréie Schoulen no der Reprise vun de Coursen zur Verfügung gestallt?
  4. Mat wéi engem Konzept gi Studenten a Schüler, déi no der Pandemie wéinst engem spezifeschem Fach en Rattrapage brauchen, bannent a baussent de Schoulstonnen ënnerstëtzt?
  5. Eng eenzeg Schoulklass kann zu enger Virenschleider ginn. Ginn d’Hygiènesvirschrëften an de Schoulgebaier och nach no der Pandemie weider ausgeféiert?An Erwaardung Iech ze liese soen Ech Iech, Här Educatiounsminister, villmols Merci a verbleiwe mat respektvolle Gréiss.Am Numm vun der Partei:

Ronald Mordiconi - Parteipresident

Kommentare