Parteistruktur

Foto: www.pixabay.com

DE KONGRESS, D'PARTEILEEDUNG AN D'EXEKUTIV

Kongress

De Landeskongress ass dat héchste Gremium vun der politescher Partei. En entscheet a leschter Instanz iwwert all concernéiert parteilech Froen. De Kongress gëtt all Joer vun der Parteileedung aberuff.

Nationalvirstand (Parteileedung)

D'Parteileedung gëtt vum Kongress gewielt. D'Parteileedung besteet aktuell aus 9 Parteimemberen: de Nationalpresident, de National Vizepresident, de Generalsekretär, de Generalkeesjee an aus weidere Parteimemberen.


Aktuell Zesummesetzung
Nationalpresident MORDICONI Ronald
National Vizepresident SCHMITZ Steve (Suppleant)
Generalsekretär RAMOS Isidore
Generalkeesjee MORDICONI Brenda
Member WEILAND Jim
Member REUTER Ramon
Member OLINGER Steve
Member MORDICONI Scully
Member BENALI Yakout


Präsidium (D'Exekutiv)

D' Parteipräsidium (d'Exekutiv) besteet aktuell aus 4 Memberen. De Nationalpresident, de National Vizepresident, de Generalsekretär, de Generalkeesjee


Aktuell Zesummesetzung
Nationalpresident MORDICONI Ronald
National Vizepresident SCHMITZ Steve (Suppleant)
Generalsekretär RAMOS Isidore
Generalkeesjee MORDICONI Brenda


Grënner vun der Partei

Vun der Iddi a Grondlag bis hin zur Realiséierung a Grënnung vun der Partei.


Grënnungsmemberen
Grënner
(Iddi souwéi Grondlag a Realiséierung)
MORDICONI Ronald
Matgrënner
(Grondlag a Realiséierung)
WEILAND Jim
Matgrënner
(Grondlag a Realiséierung)
RAMOS Isidore
Matgrënnerin
(Grondlag a Realiséierung)
MORDICONI Brenda