Arts and Culture

Photo: pixabay.com

MEENUNG A POSITIOUN VUN DER SLPL

D’SLPL engagéiert sech fir eng europawäit multikulturell an interkulturell Gesellschaft, well all Kultur op der Welt, eemoleg, onbezuelbar a net ze remplacéieren ass. Et ass fir d’SLPL en Obligat dass all Kultur (Weltkultur), sech géigesäiteg respektéiert.


Konscht däerf net nëmmen e Luxusartikel sinn. Konscht muss fir all Individuum zougänglech sinn a däerf sech net nëmmen op Konschtgalerien oder Muséeë beschränken. D’SLPL fördert Subventionéierung vu fräier Konscht.


Indikatioun:

Des Ausgab vum Text ass duerch eng Kopie vum Original entstanen. D'Originalversioun mat dem offizielle Publikatiounsdatum kann all Moment mat enger schrëfftlecher Ufro an der SLPL Parteizentral ugefrot ginn.