Economy and the labour market

Photo: pixabay.com

MEENUNG A POSITIOUN VUN DER SLPL

D‘Aarbetchsmarktpolitik muss d’Secherhët, d‘Emendatioun an d’Interaktioun vun der Aarbechtsoffer an der Aarbechtsnofro ënnerstëtzen a garantéieren. Dozou gehéieren och Verbesserung vun de längst existéierenden Aarbechtsverhältnisser an eng Verbesserung vun de Beschäftegungschancen a Méiglechkeete fir déi Persounen déi op der Sich no enger Aarbecht oder Ausbildung sinn.


Mir fannen dass et enorm wichteg ass, a fördern eng Reintegratioun vun de Chômeuren an eng elaboréiert Integratioun vu Persounen déi vun der Schoul kommen, well Schoulzäit fäerdeg ass, a vun de sougenannte „Changeurs de carrière“.


D’SLPL steet fir Präventioun a platz vu Krisen. Mir förderen eng sozialliberal Aarbechtsmaartpolitik, Wirtschaftspolitik a Lëtzebuerg an a ganz Europa.


Fir d‘Wirtschaft vun der europäescher Unioun ze stäerken, fuerdere mir méi ImpEx (Import-Export) tëschen all den EU-Memberstaaten.


Indikatioun:

Des Ausgab vum Text ass duerch eng Kopie vum Original entstanen. D'Originalversioun mat dem offizielle Publikatiounsdatum kann all Moment mat enger schrëfftlecher Ufro an der SLPL Parteizentral ugefrot ginn.