European and foreign politics

Photo: pixabay.com

MEENUNG A POSITIOUN VUN DER SLPL

De Gläichheetsprinzip vun de Kulture muss och an der Praxis vun der Europapolitik ëmgesat ginn. All Kultur ass weltwäit an europawäit gläich.


D’SLPL setzt sech fir de Pazifismus, also den Asaz fir Fridden a Fräiheet an. Mir sinn der Meenung dass Lëtzebuerg mat all deenen aneren EU-Länner, de Schengen-Staaten, Wirtschaftlech Sanktioune géint Staaten ausstelle muss, déi terroristesch Organisatiounen ënnerstëtzen.


Et geet net duer dass no dem Schengener-Ofkommes d’EU-Grenze vun enger Europäescher Grenzschutzagentur FRONTEX technesch ënnerstëtzt a geséchert gëtt an d’Operatioun EUNAVFOR MED um Mëttelmier géint Schlepperbanden (Contrebande) a Mënschenhandel vir ginn, wou Individue „ouni Asylgrond“ versichen illegal an Europa eran ze kommen.


D’SLPL ass der Meenung dass Schengener-Staaten mat baussenzege Grenze méi gefördert, méi gestäerkt an harmoniséiert musse ginn, verstäerkt koordinéiert Kontrolle souwéi Transparenz a Verantwortung iwwerhuele mussen.


Eng zentral Aufgab fir d‘ Sozialliberal Partei Lëtzebuerg ass en Empêchement vun der Oprëschtung a Militariséierung vun enger Europäescher Unioun, enger EU-Arméi, déi just e Mëttel vun engem kosmopoliteschem, salonsfäegem europäesche Kapital ze si schéint.


Lëtzebuerger Aussepolitik soll ëmmer friddlech an am Interesse vu Lëtzebuerg reagéieren. Gläichzäiteg däerf se eis awer net contrariéieren, eise Partner, eis eegen Interesse mat sachlecher Kritik offe vertrieden ze kennen. Dozou gehéiere Relatiounen zu de weidere Groussmuechte wéi Indien a China déi genau esou eng partnerschaftlech Konzeptioun hunn, forméiert, markant a systematiséiert sollte sinn, woubäi op Souveränitéit vun all Staat geuecht muss ginn.


E Lëtzebuerger Engagement an der EU a gläichzäiteg an der Aussepolitik ass nëmmen da sënnvoll wann politesch a wirtschaftlech Mëttel ouni Illusiounen, mat realistescher an enger Realitéit entspriechendem Wäitbléck op eng gerecht an dauerhaft politesch Léisung zur Dispositioun stinn.


D’Sozialliberal Partei Lëtzebuerg ënnerstëtzt de Gedanken a Grondiddie vun engem EU-wäitem an ëffentlechem transparentem Register, an dem sech all national an international Lobbyisten, Aktionären (Shareholder) a politesch Intressevertrieder musse registréieren an hier Daten erfaasst, saiséiert a fichéiert ginn, vir se besser kennen ze kontrolléieren a Bierger viru Bestiechung, dem ondemokrateschem an ongerechtem Afloss ze protegéieren.


Indikatioun:

Des Ausgab vum Text ass duerch eng Kopie vum Original entstanen. D'Originalversioun mat dem offizielle Publikatiounsdatum kann all Moment mat enger schrëfftlecher Ufro an der SLPL Parteizentral ugefrot ginn.