Inner Security and Justice

Photo: pixabay.com

MEENUNG A POSITIOUN VUN DER SLPL

Ëffentlech Uertschaften a Lëtzebuerg wou Kriminalitéit zueleméisseg héich ass, mussen onbedéngt mat méi sënnvoller Video - iwwerwachungstechnik gefördert ginn, däerfen awer net zu enger Masseniwwerwaachung féieren.


Mat dem Schengener Ofkommes si Grenzkontrollen am Bannemaart vun den EU-Staaten ewech gefall. Doduerch ass Kriminalitéit Grenziwwergräifend erop gaangen. Dem Staat ass et ëmmer manner méiglech, Protektioun virum Eegentum an der Proprietéit ze garantéieren. Dobäi ass et d’Aufgab vum Staat den Eegentum ze schützen.


D’SLPL fuerdert onbedéngt dass déi polizeilech Zesummenaarbecht gestäerkt a méi gefördert gëtt fir kënne Bandekriminalitéit a Lëtzebuerg anzedämmen.


Indikatioun:

Des Ausgab vum Text ass duerch eng Kopie vum Original entstanen. D'Originalversioun mat dem offizielle Publikatiounsdatum kann all Moment mat enger schrëfftlecher Ufro an der SLPL Parteizentral ugefrot ginn.